Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

R R E G U L L O R E
“PËR MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË FONDIT TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR GJATË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19”

Me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19, më poshtë mund të konsultoni udhëzimet;

Njoftim

07 Janar 2020

 

Ju njoftojmë se ka filluar procesi i pranimit të Formularit Tip (Propozime) për Listën e Barnave të Rimbursuara për vitin 2020. Propozimet duhet të jenë sipas formatit bashkëngjitur, të nënshkruara nga autori/ët, të mbyllura në zarf dhe të​ dërgohen nëpërmjet shërbimit postar, pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor; Adresa: Rruga "Sami Frasheri", Nr.  8, Tiranë dhe protokollohen.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor