Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Karta e shëndetit
Tashmë një realitet
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Në zbatim të Ligjit Nr. 10 383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor ne Republiken e Shqipërisë”,  i  ndryshuar,  Fondi i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor  njofton se:

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor shpall konkurimin për pozicionin e punës për:

1-  Kryetar Dege Lushnje

Në mbështetje të Ligjit Nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 10, pika 1, shkronja “r”, të Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ju informojmë se:                                           
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, Drejtori i Përgjithshëm i Fondit miratoi Urdhërin Nr. 253, datë 18.10.2017, “Për lehtësimin e kërkesave dokumentare për shërbimet e ofruara nga Fondi”.

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor shpall konkurimin për pozicionin e punës për:

foto

Diagnostikimi i hershëm shpëton jetë! Eja bëj kontrollin e gjirit në spital apo poliklinikë. Gjatë muajit Tetor, mamografitë do të kryhen edhe pasdite.

Në Spitalet Rajonale, Bashkiake, Poliklinika, shërbimi do të ofrohet:

Nga e hëna në të premte ➡️ ora 08:00- 18:00

Të shtunën ➡️ ora 09:00-14:00

Mamografitë kryhen në:

Spitalin Rajonal Shkodër

Poliklinikën Shkodër

Spitalin Rajonal Elbasan

Poliklinikën Korçë

Poliklinikën Qendrore Tiranë

S.U.O.GJ.”Mbretëresha Geraldinë”

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.com.al

©2015 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor