Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë rrëzoi padinë e ngritur nga Urdhri i Farmacistit ndaj Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Në datë 30 qershor Gjykata Administrative e Apelit Tiranë rrëzoi padinë e ngritur nga Urdhri i Farmacistit ndaj Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për rishikimin e vendimit të Këshillit Administrativ të FSDKSH-së nr. 71, datë 22.12.2015, “Për kriteret që duhet të plotësojnë farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratës me Fondin dhe procedurat për lidhjen e kontratës për vitin 2016” dhe shfuqizimin e disa pikave në përmbajtjen e tij.

 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, duke e vlerësuar Urdhërin e Farmacistit si një partner në ushtrimin e misionit të tij, organizoi disa tryeza diskutimesh mes përfaqësuesve të dy institucioneve, diskutime të cilat u ndërprenë pasi UFSH-ja depozitoi padi në gjykatë për zgjidhjen e pretendimeve të tyre. UFSH-ja kundërshtoi kriteret e parashikuara në pikat 10, 13, 14, 15, 19 dhe 20 të kreut I, të vendimit të Këshillit Administrativ të FSDKSH-së nr. 71, datë 22.12.2015, të cilat kishin të bënin, mes të tjerash, me distancën jo më pak se 20 metra që farmacitë duhet të kenë nga kufiri i jashtëm i institucionit shëndetësor publik; sipërfaqen e shfrytëzueshme prej 50 m2 që duhet të kenë farmacitë që lidhin kontratë për herë të parë me Fondin, ndërsa agjencitë farmaceutike 15 m2, si dhe, kriterin që parashikonte zgjidhjen e kontratës së Fondit me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike, të cilat janë në hetim nga organi i akuzës deri në përfundimin e plotë të hetimeve.

Vendimi i formës së prerë u shpall dje, ku Gjykata Administrative e Apelit, i gjeti të pabazuara në ligj pretendimet e UFSH-së, ndërkohë që procesi gjyqërore për këtë padi nisi më 8 prill 2016.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor