Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

 

Këshilli Administrativ i FSDKSH me vendim nr.88, datë 21.10.2016 miratoi emërimin e Z. Erion Manohasa në detyrën e Drejtorit të Përgjithshmëm të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Zoti Manohasa merr këtë detyrë  pas një eksperience të gjatë dhe të suksesshme në fushën administrative dhe atë akademike. Ai ka përfunduar studimet e larta në fushën e jurisprudencës në Universitetin e Studimeve të Romës ” La Sapienza” Itali dhe mban titullin Doktor i Shkencave, pasi ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin e Studimeve të Romës ”Tor Vergata”, Itali. 

Zoti Manohasa ka mbajtur  një sërë postesh të rëndësishme në administratën shtetërore, si  Drejtor i Përgjithshëm i Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit, Marrëdhënieve të Punës dhe Dialogut Social në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. Gjithashtu ka  një aktivitet të spikatur e në fushën akademike dhe ka qenë lektor në disa universitete në fushën e të drejtës private, përfshirë lëndën e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit.

Z.Manohasa merr detyrën e rëndësishme të drejtimit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në momentin kur ky institucion është angazhuar në mirëmenaxhimin e fondeve të buxhetit të shtetit, për të rritur cilësinë e shërbimit dhe transparencës ndaj qytetarëve.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor