Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri
 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, dëshiron të informojë gjithë opinion publik për sa më poshtë vijon:

Sistemi i recetës elektronike, në qarqet ku ka përfunduar shtrirja e tij, është funksional, sikurse ka qenë funksional çdo ditë, përfshirë edhe ditët e përmendura në kronikën e transmetuar në emisionin “Fiks Fare”. Për të provuar këtë, me poshtë janë të paraqitura të dhënat e gjeneruara elektronikisht, të cilat provojnë qartë se sistemi i recetës elektronike në Tiranë ka funksionuar në çdo orë, në datat e përmendura në kronikën e transmetuar.

Konkretisht, në datat e përmendura në kronikë, në Tiranë,  janë mbi 16 mijë pacientë, të cilët kanë përfituar barna me rimbursim përmes recetës elektronike.

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor garanton opinionin publik se ndjek me vëmendje çdo shqetësim që ka të bëjë me ofrimin e këtij shërbimi, i cili ka lehtësuar barrën e madhe të shkresave dhe orët e gjata të pritjes për pacientët. Fondi gjithashtu është duke vijuar punën për implementimin e sistemit të recetës elektronike në të gjithë vendin.

 

Shpërndarja e recetave në Qendra Shëndetësore sipas datave dhe orës

Shpërndarja e recetave në Qendra Shëndetësore sipas datave dhe vlerës

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor