Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

 Në mbështetje të ligjit Nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të Fondit dhe të rregullores së brendshme të funksionimit të tij, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor zhvilloi procedurën për rekrutimin e Drejtorëve të Drejtorive Rajonale të Fondit Shkodër dhe Fier, Kryetar Dege Sarandë dhe Drejtor të Drejtorisë së Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor.

Në përfundim të procesit të vlerësimit, kandidatët fitues janë si më poshtë:

-          Për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Fier, fitues rezulton Z.Vasil Bregu, me 68.1 pikë totale.

-          Për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Fondit, Shkodër, fitues rezulton Z.Markens Shllaku, me  65,8 pikë totale.

-          Për pozicionin Kryetar Dege i Fondit, Sarandë, fitues rezulton Z.Elton Çipa, me  51,8 pikë totale.

-          Për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor, fitues rezulton Znj.Lediana Mehmeti, me  68,3 pikë totale.

 

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor