Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

11.12.2017

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist Informaticien në Sektorin Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

 

04.12.2017

Drejtoria e Juridike

1-  2 (dy) Specialist në Sektorin e Zbatimit të Marrëveshjeve Ndërkombëtare

 

01.12.2017

Drejtoria e Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike

Drejtoria e Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Kontraktimeve

 

30.11.2017

Drejtoria e Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

1-  Specialist Jurist

 

20.11.2017

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit te Aktiveve

1-  Specialist Jurist në Sektorin e Planifikimit

 

01.11.2017

Drejtorisë së Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kontrollit Financiar Spitalor

 

10.10.2017

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit te Aktiveve

1-  Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve

18.09.2017

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1 Specialist IT në Sektorin e Help-Desk

23.08.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

04.08.2017

Drejtoria e Juridike

1-  Specialist Jurist në Sektorin e Ligjshmërisë së Zhvillimit

14.07.2017

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit te Aktiveve

1-  Përgjegjese në Sektorin e Protokoll-Arshivës

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Auditimit Ekonomiko – Financiar

11.07.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

22.05.2017

Drejtoria e Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Analizës së Rimbursimit

20.04.2017

Drejtoria Ekonomike

1-  Specialist Ekonomist në Sektorin e Kostimit të Shërbimeve Shëndetësore

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist IT në Sektorin e Çertifikimit dhe Nënshkrimit Elektronik

05.04.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Drejtorisë së Çmimeve dhe Rimbursimit të Barnave

1-  Specialist Farmacist në Sektorin e Çmimeve dhe Listës së Barnave

04.04.2017

Drejtorisë së Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor

1-  Specialist Jurist në Sektorin e Kontrollit Financiar Spitalor

08.03.2017

Drejtorisë Juridike

1-  Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë

27.02.2017

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aktiveve

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Aktiveve

2-  Specialist Jurist në Sektorin e Planifikimit

 

17.02.2017

Drejtoria e Kontrollit Parësor dhe Farmaceutik

1-  Specialist Jurist

2-  Specialist Mjek

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

1-  Specialist i Administrimit të Rrjetit në Sektorin e Administrimit të Rrjetit

2-  Specialistë në Sektorin e Help - Deskut

Drejtorisë Juridike

1-  Përgjegjës Sektori në Sektorin e Ligjshmërisë së Zhvillimit të Fondit

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor