Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Publikohen Draft - Kontratat me Dhënësit e Shërbimeve për Vitin 2016

 


 

Ju njoftojmë se u publikuan "Draft Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore 2016", "Draft Kontrata Fondi - Importues Farmaceutik/Shpërndarës Farmaceutik 2016" të punuara deri në datë 03.11.2015.  Publikohen dhe "Draft- Kontratat me Spitalet për vitin 2016" si dhe  "Draft- Kontratat Drejtori Rajonale e Fondit - Farmaci për vitin 2016", rregullimet e të cilave do vijojnë.

Për më tepër,  ju ftojmë të bëni sugjerimet tuaja lidhur me rregullimet e mëtejshme të kontratave.

 DRAFT-KONTRATAT ME FARMACITË PËR VITIN 2016

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Farmaci 2016 ( Draft )

DRAFT-KONTRATAT ME QENDRAT SHËNDETËSORE PËR VITIN 2016

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore 2016 ( Draft )

DRAFT- KONTRATAT ME IMPORTUES/SHPËRNDARËS FARMACEUTIK PËR VITIN 2016

 Kontrata Fondi - Importues Farmaceutik 2016 ( Draft )

Kontrata Fondi - Shpërndarës Farmaceutik 2016 ( Draft )

DRAFT- KONTRATAT ME SPITALET PËR VITIN 2016

 Kontrata DSHSUKS - Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë 2016 (Draft)

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Rajonal/Bashkiak 2016 (Draft)

 Kontrata me Mjekun Specialist-Spitali QSU Nënë Tereza, Tiranë - 2016 (Draft)

 Kontrata me Mjekun Specialist -Spitali  Rajonal - 2016 (Draft)

Kontratat me spitalet private

 Kontratë për financimin e paketës së shërbimit të dializës në institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft)

 Kontratë për financimin e paketave shëndetësore të shërbimeve të implantit koklear në institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft)

 Kontratë për financimin e paketave shëndetësore të shërbimeve të kardiologjisë dhe të kardiokirurgjisë me institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft)

 Kontratë për financimin e paketave shëndetësore të shërbimeve të transplantit të veshkës me institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft) 

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor