Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Ne duhet të ofrojmë shërbim shëndetësor kudo dhe me cilësi! 
Në analizën 3-mujore të punës së FSDKSh-së me drejtoret rajonalë për të diskutuar mbi problematikat e hasura si dhe çfarë duhet të bëjmë më mirë. 
Kontrolle dhe masa të njëpasnjëshme për të eleminuar çdo fenomen të lidhur me konfliktin e interesit dhe abuzivitetin me keqpërdorimin e fondeve për rimbursimin e barnave.
Brenda muajit maj do të përfundojmë pastrimin e regjistrit të shtetasve, në mënyrë që implementimi i recetës elektronike në të gjithë vendin të jetë sa më efikas. 


Për të eleminuar keqkuptimet si dhe radhët e krijuara në sportele sqarojmë se pajisja e qytetarëve me Karta Shëndeti vazhdon edhe pas datës 30 prill! Në këtë datë përfundon vetëm afati i përdorimit të Librezave të Shëndetit, kështu që askush nuk duhet të shqetësohet se mund të mos pajiset me këtë dokument.
Të gjithë qytetarët që nuk e kanë të domosdoshme pajisjen me Kartë Shëndeti të mos paraqiten në sportele gjatë këtyre dy ditëve sepse mund ta marrin këtë dokument në çdo moment që atyre do t’ju nevojitet. Për të mundësuar një shërbim sa më korrekt, sportelet tona pranë Qendrave Shëndetësore punojnë çdo ditë deri në orën 20:00 të mbrëmjes. Gjithashtu të interesuarit që kanë akses në një kompiuter mund ta gjenerojnë vetë Kartën e Shëndetit përmes portalit e-albania pa qenë nevoja të paraqiten në sportelet tona.
Shpresojmë të kemi mirëkuptimin Tuaj në mbarëvajtjen e këtij procesi!

Nga data 18 deri më 20 Prill 2016, u zhvillua në Gjermani takimi i radhës ndërmjet grupeve teknike shqiptare dhe atyre gjermane, në kuadër të Marrëveshjes për Mbrojtjen Shoqërore midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, firmosur më 23 Shtator 2015. Në këte takim u diskutua dhe u aprovua Marrëveshja Administrative për mbrojtjen shoqërore dhe shëndetësore ndërmjet dy vendeve, si dhe formularët që do shërbejnë në fazën e implementimit të saj.

 

Në përgjigje të statusit në rrjetin social Facebook të deputetes të Partisë Demokratike, znj. Albina Deda mbi rimbursimin e produktit NeuraAID II MLC901 Ju sqarojmë se :

Nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor  me Urdhërin nr.3666/1,datë 09.11.2015, është ngritur grupi i punës  për të ushtruar kontrolle në DRF Tiranë me objekt: Vlerësimin e aktivitetit të DRFSDKSH Tiranë për periudhën  Qershor –Tetor 2015.

 

OBSH-ja në Ditën Botërore të Shëndetit, 7 Prill 2016 është fokusuar tek diabeti sepse epidemia e diabetit është rritur me shpejtësi në shumë vende të botës, dhe me një rritje dramatike të dokumentuar sidomos në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor