Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Këshilli Administrativ i FSDKSH me vendim nr. 74, datë 29.12.2015, miratoi emërimin Znj. Vjollca Braho në detyrën e Drejtoreshës së Përgjithshme të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

 

Ju informojmë se, lidhur me “Proçedurat e shpërndarjes së kartës së shëndetit”, janë bërë ndryshimet e mëposhtme;

“Pikat e Shpërndarjes së Kartave të Shëndetit” do të punojnë me dy turne nga ora 800 - 2000,

  • Pika 7 (QSH Nr.10)-  janë shtuar dy sportele
  • Pika 11(QSH Sauk) – shtuar pikë e re ( për banorët e QSH Sauk, Petrelë, Farkë, Berzhitë, Kërrabë dhe Baldushk),
  • Pika 12 (QSH Nr.8 Kristal) - shtuar pikë e re ( e cila mbulon dhe banorët e QSH Selitë).

Ju njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave që Rimbursohen 2016 është deri më 15.01.2016. Dorëzimi do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor nëpërmjet Protokollimit në zarf të mbyllur drejtuar Komisionit Teknik i Hartimit të Listës së Barnave të Rimbursueshme dhe Pajisjeve Mjekësore.

Në zbatim të Udhëzimit nr 15 data 10.12.2015 "Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 33 datë 26.12.2014 "Për kartën e Shëndetit"" ju njoftojmë se:
• Afati i kategorisëpërfituese "I punësuar" bëhet: 1 vit nga data e lëshimit.
• Afati i kategorisë përfituese "I sëmurë me Ca" bëhet: Pa afat.
• Afati i kategorisë përfituese "Invalid i plote" bëhet: Nga data e lëshimit të kartes deri në afatin e vërtetimit.
• Për të siguruarit që paraqiten me kartë shëndeti recetat me rimbursim do të ekzekutohen me paraqitjen e kartës së shëndetit.
• Duke filluar nga data 1 Janar 2016, karta e shëndetit është dokument i vetëm që vërteton se personi është i siguruar në skemën e sigurimeve shëndetësore.
Vlefshmëria e librezave të shëndetit në qarkullim përfundon më 31 Dhjetor 2015.

 1

Shëndeti nuk është privilegj, është e drejta jote

Mbulimi Universal është një objektiv madhor i programit të Qeverisë në sistemin e kujdesit shëndetësor. Por për ta bërë të prekshëm për këdo duhet ta shoqërohet me Aksesin Universal.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor