Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Në zbatim të Udhëzimit nr 15 data 10.12.2015 "Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 33 datë 26.12.2014 "Për kartën e Shëndetit"" ju njoftojmë se:
• Afati i kategorisëpërfituese "I punësuar" bëhet: 1 vit nga data e lëshimit.
• Afati i kategorisë përfituese "I sëmurë me Ca" bëhet: Pa afat.
• Afati i kategorisë përfituese "Invalid i plote" bëhet: Nga data e lëshimit të kartes deri në afatin e vërtetimit.
• Për të siguruarit që paraqiten me kartë shëndeti recetat me rimbursim do të ekzekutohen me paraqitjen e kartës së shëndetit.
• Duke filluar nga data 1 Janar 2016, karta e shëndetit është dokument i vetëm që vërteton se personi është i siguruar në skemën e sigurimeve shëndetësore.
Vlefshmëria e librezave të shëndetit në qarkullim përfundon më 31 Dhjetor 2015.

 1

Shëndeti nuk është privilegj, është e drejta jote

Mbulimi Universal është një objektiv madhor i programit të Qeverisë në sistemin e kujdesit shëndetësor. Por për ta bërë të prekshëm për këdo duhet ta shoqërohet me Aksesin Universal.

Dita Botërore e Sensibilizimit kundër HIV/AIDS organizohet çdo vit më 1 dhjetor për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me HIV/AIDS dhe për të demonstruar solidaritetin ndërkombëtar në përballimin e kësaj pandemie. Kjo ditë është një mundësi për të shpërndarë informacion lidhur me situatën e kësaj pandemie dhe për të inkurajuar përparimin në parandalimin, trajtimin dhe kujdesin për HIV/AIDS në të gjithë botën, veçanërisht në vendet me prevalencë të lartë.

Publikohen Draft - Kontratat me Dhënësit e Shërbimeve për Vitin 2016

 


 

Ju njoftojmë se u publikuan "Draft Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore 2016", "Draft Kontrata Fondi - Importues Farmaceutik/Shpërndarës Farmaceutik 2016" të punuara deri në datë 03.11.2015.  Publikohen dhe "Draft- Kontratat me Spitalet për vitin 2016" si dhe  "Draft- Kontratat Drejtori Rajonale e Fondit - Farmaci për vitin 2016", rregullimet e të cilave do vijojnë.

Për më tepër,  ju ftojmë të bëni sugjerimet tuaja lidhur me rregullimet e mëtejshme të kontratave.

 DRAFT-KONTRATAT ME FARMACITË PËR VITIN 2016

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Farmaci 2016 ( Draft )

DRAFT-KONTRATAT ME QENDRAT SHËNDETËSORE PËR VITIN 2016

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore 2016 ( Draft )

DRAFT- KONTRATAT ME IMPORTUES/SHPËRNDARËS FARMACEUTIK PËR VITIN 2016

 Kontrata Fondi - Importues Farmaceutik 2016 ( Draft )

Kontrata Fondi - Shpërndarës Farmaceutik 2016 ( Draft )

DRAFT- KONTRATAT ME SPITALET PËR VITIN 2016

 Kontrata DSHSUKS - Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë 2016 (Draft)

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Rajonal/Bashkiak 2016 (Draft)

 Kontrata me Mjekun Specialist-Spitali QSU Nënë Tereza, Tiranë - 2016 (Draft)

 Kontrata me Mjekun Specialist -Spitali  Rajonal - 2016 (Draft)

Kontratat me spitalet private

 Kontratë për financimin e paketës së shërbimit të dializës në institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft)

 Kontratë për financimin e paketave shëndetësore të shërbimeve të implantit koklear në institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft)

 Kontratë për financimin e paketave shëndetësore të shërbimeve të kardiologjisë dhe të kardiokirurgjisë me institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft)

 Kontratë për financimin e paketave shëndetësore të shërbimeve të transplantit të veshkës me institucionin shëndetësor privat 2016 (Draft) 

Ushqyerja e shëndetshme dhe Diabeti

Mbroni të ardhmen tuaj!

Në 14 nëntor, në Ditën Botërore të Diabetit, të gjitha komunitetet mjekësore dhe shoqatat e diabetit bashkohen në një zë të fuqishëm për të parandaluar diabetin, këtë “pandemi” të re globale.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor