Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri
Drejtori e Përgjithshme
Ankesa dhe Denoncime  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042232815
Drejtoritë Rajonale 
Tiranë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042228896
Kamëz-Vorë e komanduar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Durrës This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 052220577
Elbasan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 054523917
Dega Lushnje This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Fier This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 034222145
Gjirokastër This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 084267248
Korçë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082248404
Berat This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 032234001
Dega Pogradec This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 083222029
Lezhë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 021522525
Shkodër This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 022242283
Vlorë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033222811
Dega Sarandë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 085223473
Dibër This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 021822298
Kukës This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 024223628
Dega Tropojë This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 021322913
Drejtoria e Administrimit të Paketave dhe Ekzaminimet Terciare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 042375291
 
     

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor