Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

 

KONTRATAT ME DHËNËSIT E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE PËR VITIN 2020

Qëllimi i këtyre kontratave është financimi nga skema e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor, i shërbimeve shëndetësore spitalore të ofruara në institucionet shëndetësore publike dhe jopublike për popullatën.

Përmes kontratave të vitit 2020 ndërmjet Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe dhënësve të shërbimit spitalor, synohet përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore në drejtim të pacientit, respektimi i detyrimeve kontraktuale nga palët dhe ndarja e përgjegjësive.

Ndryshimet dhe përmirësimet e bëra në hartimin e kontratave konsistojnë, si vijon:

Përmirësimi i bazës ligjore, përditësimet dhe rregullimet e nevojshme në reflektim të bazës ligjore në fuqi.

Janë bërë ndryshimet në lidhje me raportimin e numrit të përfituesve të shërbimeve shëndetësore nga shtetasit e huaj (jo-rezident në Shqipëri), apo turistë. Kjo për arsye të rritjes së numrit të shtetasve të huaj (jo-rezident), që kanë marrë shërbim shëndetësor spitalor.

Lidhur me indikatorët e performancës dhe të cilësisë së spitalit është shtuar indikatori i lindjeve cezariane, i cili shpreh raportin e lindjeve cezariane me lindjet e përgjithshme, me ndikime në cilësinë e shërbimit dhe rritje të kostos së shërbimit në spital.

Në kontratat me institucionet shëndetësore publike dhe jopublike që ofrojnë paketat e shërbimeve shëndetësore është bërë përditësimi i anekseve për paketat e shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor.

Në lidhje me paketat e shërbimeve shëndetësore janë specifikuar detyrimet e spitalit për kryerjen e këtyre paketave për ato spitale të cilat ofrojnë paketa të shërbimeve shëndetësore.

Në lidhje me shpenzimet e rimbursimit për barnat që tregtohen në farmacinë e spitalit me qëllim menaxhimin me efikasitet dhe përgjegjësi të shpenzimeve të rimbursimit, kontrata për lëshimin e barnave me rimbursim që tregtohen në farmacinë e spitalit, është konceptuar si aneks i kontratës me spitalin e cila do të nënshkruhet ndërmjet mjekut specialist të spitalit, shefit të shërbimit dhe strukturave të Fondit (DAPSHET dhe DRF).

Në spitalet rajonale dhe bashkiake kjo kontratë është konsideruar të lidhet ndërmjet Drejtorit të Spitalit, mjekut specialist dhe Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Fondit.

                            

Kontratat

Kontrata FSDKSH - Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë - 2020

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Rajonal/Bashkiak - 2020

 Kontrata FSDKSH - Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik - 2020

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Rajonal Durrës - 2020

Kontrata FSDKSH - Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" - 2020

 Kontrata FSDKSH - Spitali Universitar i Traumës - 2020

 Kontrata DRF - Mjeku Specialist i Spitalit - 2020

 Kontrata DAPSHET - Mjeku Specialist i Spitalit - 2020

 

Kontratat me spitalet private

 Kontrata DAPSHET/ DRF - Institucioni Shëndetësor Jo Publik - 2020

 

 Kriteret që duhet të plotësojnë institucionet shëndetësore private dhe lista e spitaleve me kontratë me Fondin

 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE JOPUBLIKE PËR LIDHJEN E KONTRATËS ME FONDIN

Lista e Institucioneve Shëndetësore të kontraktuara nga Fondi për vitin 2018

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor